Lorenzo Agramonte – Tulsa Ballet – photo by …

Lorenzo Agramonte – Tulsa Ballet – photo by Andrew Fassbender