exguyparis: Randy Crespo – Arizona Ballet. Photo by Ron Brewer

exguyparis:

Randy Crespo – Arizona Ballet. Photo by Ron Brewer